UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA

Komunikat dla Klientów

Klienci  wykupujący wyjazdy Biura Podróży As-Turist objęci są ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA.

Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA, a Koronawirus
W trosce o naszych klientów i w związku z zakażeniem wirusem
CoVID-19 z rodziny koronawirusów na całym świecie pragniemy uspokoić, że klienci posiadający
ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA są objęci ochroną ubezpieczeniową. Klienci, u których
zostanie zdiagnozowane zakażenie koronawirusem będą podlegać takiej samej ochronie jak
w przypadku innych chorób.
SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów, którzy w trakcie podróży znajdują się
w kraju, który ogłosił stan epidemii lub pandemii.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której do zakażenia ubezpieczonego doszło na terenie, na którym
ogłoszony został stan pandemii lub epidemii, przed dniem rozpoczęcia podróży zagranicznej.
W przypadku zaobserwowania objawów takich jak wysoka temperatura, kaszel, duszności, problemy
z oddychaniem i bóle mięśniowe, prosimy o pilny kontakt z Centralą Alarmową SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A.
Tel.: 0048 (0) 22 864 55 26
Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75
SMS: +48 661 000 888
Jednocześnie przypominamy, że bieżące informacje na temat koronawirusa (rozprzestrzeniania się
choroby, a także działań profilaktycznych) znajdują się na stronach WHO oraz Ministerstwa Zdrowia.
Zachęcamy do odwiedzania tych stron.