PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

TERMIN: JESIEŃ 2023

CENA OD: 4200 PLN/OS

DZIEŃ 1: WROCŁ AW – WARSZAWA – TEL AWIW – TYBERIADA/NAZARET

 

Zbiórka na lotnisku we Wrocławiu na 3 godziny przed wylotem. Odprawa biletowo – paszportowa i lot do Tel Awiwu z przesiadką w Warszawie.

 

DZIEŃ 2: TYBERIADA/NAZARET – TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAU– REJS ŁODZIĄ YARDENIT

 

Przylot na lotnisko Ben Turiona , a następnie przejazd do Tyberiady. Zakwaterowanie w hotelu w Tyberiadzie/Nazaret, kolacja,  nocleg. Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia nawiedzeniem Kościołóww okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia pięciu bochenków chleba i dwóch ryb by  nakarmić  5000  głodnych  ludzi,  którzy  przyszli  wysłuchać  Jego  nauk.  Współczesny  Kościół  Rozmnożenia zbudowano na miejscu bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa. Obok gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom znajduje się Kościół Prymatu św. Piotra. Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań zawierające osiem błogosławieństw. Na zboczu  wzgórza  wznosi  się  ośmioboczne  sanktuarium.  Następnie  przejazd  północnym  brzegiem  jeziora  do Kafarnaum, miasta Jezusa, gdzie według Ewangelii wygłosił On więcej kazań i uczynił więcej cudów niż gdziekolwiek indziej. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z II w. n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim Przejazd do Yardenitu  -symbolicznego  miejsca  chrztu  Jezusa. Odnowienie chrztu przez zanurzenie w wodach Jordanu ma przypominać ten, którego Jan Chrzciciel udzielił samemu Jezusowi. Powrót do hotelu w Tyberiadzie/Nazaret, kolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 3: KANA GALILEJSKA – NAZARET- GÓRA TABOR

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu zamienienia wody w wino na weselu ubogiej rodziny. W miejscu tym wybudowano Kościół Franciszkanów. W środku można zobaczyć stare stągwie, a także fragment średniowiecznej mozaiki posadzkowej. Przejazd do Nazaretu. Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania, największej  chrześcijańskiej  świątyni  na  Bliskim  Wschodzie.  Wnętrze  świątyni  zdobi  cykl  malowideł  o  tematyce maryjnej. Można tu zobaczyć Matkę Boską o skośnych oczach, w turbanie i afrykańskim stroju w krzykliwych kolorach. W tym miejscu Archanioł Gabriel oznajmił Marii radosną wieść, że została wybrana przez Boga na matkę Jego syna. Przejście do Kościoła św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabor, miejsca Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Powrót do hotelu w Tyberiadzie/Nazaret, kolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 4: HAJFA – CEZAREA – BETLEJEM (ok. 235 km)

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Wyjazd z Tyberiady, przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, malowniczo położonego nad Morzem Śródziemnym, na stokach Góry Karmel. Zobaczymy m.in. Ogrody Bahaitów. W przepięknych Perskich Ogrodach wznosi się jedna z najwększych atrakcji Hajfy, przykryte złotą kopułą mauzoleum twórcy bahaizmu. Na Górze Karmel zobaczymy także Kościół Stella Maris, zbudowany nad grotą wiązaną w żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji z prorokiem Eliaszem i jego uczniem. Sprzed Kościoła rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na wybrzeże. Przejazd nadbrzeżną równiną do Cezarei. Cezarea jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Izraelu. Przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części miasta, Jaffy. Według Starego Testamentu założył ją po biblijnym potopie jeden z synów Noego, Jafet. Przejście uliczkami starego miasta, Ścieżką Horoskopu. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 5: BETLEJEM – EIN KAREM – YAD VASHEM (na życzenie grupy)

Śniadanie w hotelu. Nawiedzenie Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. Bazylika Narodzenia przy Placu Żłóbka, na przestrzeni wieków, wielokrotnie zmieniała przynależność w ramach wyznania chrześcijańskiego. Bazylika Narodzenia Pańskiego jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich, w której odprawiane są nabożeństwa. Do bazyliki przylegają klasztory i Kościoły ormiańskie, grecko prawosławne i katolickie, a wśród nich m.in. Kościół św. Katarzyny. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. W trakcie karmienia krople mleka upadły na skałę zmieniając na mlecznobiały kolor. Następnie przejazd na Pole Pasterzy. Obok Kościoła zobaczyć można groty, w których według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami. Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Zobaczymy franciszkański Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu gdzie wedle tradycji Maria odwiedził św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce w którym urodził się Jan Chrzciciel, wznosi się dziś Kościół św. Jana. Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych  Żydów.  Wykorzystano  do  tego  najnowsze  techniki  multimedialne.  Yad  Vashem  zajmuje  sięnadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” osobom, które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują imienne tabliczki. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

 

DZIEŃ 6: JEROZOLIMA

Śniadanie w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Nawiedzenie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz, której tekst w prawie 60 językach umieszczono na ścianach. Następnie przejście do Kościoła klasztornego Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Zobaczymy także Cmentarz Żydowski na zachodnim zboczu Góry Oliwnej. Tradycja żydowska mówi, że właśnie  tutaj  rozpocznie  się  zmartwychwstanie  ludzi  w  dniu  Sądu  Ostatecznego,  a  Mesjasz  wprowadzi zmartwychwstałych prze pobliską Złotą Bramę na Wzgórze Świątynne. U stóp Góry Oliwnej znajduje się Bazylika Agonii Tuż obok świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony. Rosnące to drzewa oliwne mają ok. 2000 lat. Według legendy wyrosną ponownie w dniu Sądu Ostatecznego. Wejście bramą Lwów na obszar Starego Miasta. „Via Dolorosa” – Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Od Twierdzy Antonia (tu Jezus usłyszał wyrok) do Grobu Pańskiego prowadzi ok. 1450 kroków (ok. 1200 m.). Bazylika jest jedną z  najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich,  z  których  każda  ma  własne  kaplice  i  ołtarze,  i  odprawia  nabożeństw a  w  swoim  obrządku. Najważniejsze miejsca w niej to zabudowany pagórek, na którym wedle tradycji ukrzyżowano Jezusa (po hebrajsku zwany Golgota, po łacinie Kalwaria) oraz Jego grobowiec. Przejście na Górę Syjon. Zobaczymy Kościół Zaśnięcia NMP, okazałą benedyktyńską budowlę wzniesioną w miejscu, gdzie  wedle tradycji  Maria zapadła w wieczny  sen.  Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi Kościół św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. To tutaj miały miejsce najbardziej doniosłe wydarzenia – ustanowienie Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa, zesłanie Ducha Świętego. Przejazd pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 7: JERYCHO – QUMRAN –MORZ E MARTWE

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Qumran, miejsca odnalezienia zwojów znad Morza Martwego napisanych przez Esseńczyków. Z drogi zobaczymy groty, w których odnaleziono manuskrypty. Przejazd nad Morze Martwe, najniżej położonego miejsca na świecie. Czas wolny na kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad Morzem Martwym nie sposób porównać z żadnym innym miejscem na Ziemi. Przejazd do Jerycho, uchodzącego za najstarsze miasto na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 8: TEL AWIW– WARSZAWA-WROCŁAW

Wczesne wykwaterowanie. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot do Warszawy, a następnie do Wrocławia. Przylot do Wrocławia. Zakończenie Pielgrzymki.

 

CENA ZAWIERA:

 • Bezpośredni przelot na trasie Wrocław – Warszawa – Tel Awiw – Warszawa- Wrocław
 • Opłaty lotniskowe.
 • Bagaż podręczny do 8 kg/os., bagaż główny do 23 kg/os.
 • Transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania.
 • Zakwaterowanie (7 rozpoczętych noclegów) w pokojach dwu- i trzyosobowych w hotelach klasy turystycznej (min. 3*) – zgodnie z programem i godzinami przelotów Pielgrzymki.
 • Wyżywienie zgodnie z programem Pielgrzymki – 2 posiłki dziennie.
 • Opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania.
 • Ubezpieczenie UNIQA Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000 EU RO, NNW – 4 000 EURO, BAGAŻ – 400 EURO, OC 50 000 EURO, OC sportowa 10 000 EURO, sprzęt sportowy 500 EURO.
 • System tour guide podczas zwiedzania Jerozolimy i Betlejem.
 • Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 • Składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy.

 

CENA NIE ZAWIERA:

 • Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obligatoryjnych napiwków

dla kierowców, kosztów realizacji programu

(razem 150 USD/osoba- płatne obligatoryjnie do przewodnika na miejscu bądź przelewem na konto organizatora)

 • Wydatków własnych.
 • Posiłków niewymienionych w programie.
 • Wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.

 

UWAGI:

 • Centralnym punktem każdego dnia jest Msza Święta.
 • Zakwaterowanie w Tyberiadzie/Nazarecie lub okolicy oraz w Betlejem lub w okolicy w hotelach klasy turystycznej min 3*.
 • Możliwość zakwaterowania w Jerozolimie zamiast Betlejem – dopłata 1100 PLN.
 • Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu (zgodnie z programem). Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.
 • Dopłata do pokoju 1 – osobowego 750 zł.
 • Wycieczki fakultatywne realizowane są przy minimum 20 uczestnikach.
 • Istnieje możliwość zmiany programu zgodnie z życzeniem Księdza – odrębna kalkulacja.
 • W cenę wliczony jest bagaż podręczny 8 kg oraz główny 23 kg.
 • Przeloty bezpośrednie odbywają się liniami lotniczymi PLL LOT.
 • Istnieje możliwość dopłaty za gwarancję miejsca obok siebie w samolocie – 50 zł/os. za lot w obie strony.
 • Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej  przez  obywateli  Polski  posiadających  podwójne  obywatelstwo,  podczas  kontroli  granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu paszportowego.
 • Ze względu na zmienną sytuację dotyczącą warunków wjazdu do poszczególnych krajów (wymagań wizowych, testów Covid – 19 itd.) prosimy o zweryfikowanie tych warunków przed dokonaniem rezerwacji wyjazdu. Zachęcamy również do śledzenia bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego przed wyjazdem za granicę. Aktualne informacje na temat    sytuacji    w    danym    kraju,    znajdują    się    na    stronie www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY:

 • Istnieje możliwość zakupu Gwarancji Niezmienności Ceny, kwota zależna jest od koszty imprezy (na osobę).
 • Gwarancja oznacza, że cena zarezerwowanej imprezy turystycznej nie ulegnie zmianie do dnia wyjazdu (dotyczy wzrostu kursu walut).
 • Gwarancja nie dotyczy sytuacji zmian w rezerwacji na życzenie klienta, które skutkują zmianą ceny świadczeń na umowie.
 • In formacje o zakupie Gwarancji Niezmienności Ceny należy zgłosić i opłacić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.